Boteni i stadi blong plant. Man blong boteni i stadim ol tri, flaoa, mos, algi, mo plant blong agrikulta.

Boteni


Saens
Baeoloji‎ · Boteni · Kemistri · Matematikis