Elisabet II

Queen Elizabeth II in March 2015.jpg

Elisabet II (bon Epril 21, 1926) i kween blong Yunaeted Kingdom, Papua Niugini, Solomon Aelan, Ostrelia, Niu Zilan mo 11 moa kaontri. Hem i kween blong Unaeted Kingdom stat long Februari 6, 1952.