Eric A. Havelock

Eric Alfred Havelock (Jun 3, 1903 – Epril 4, 1988) emi bin wan classisist long Ingland. Emi bin stap long Canada mo long Unaeted Steit. Emi bin wan profesa long Univesiti blong Toronto, mo emi bin jeaman blong depatmen blong classik blong Harvard mo Yale.