Memba Kaontri blong Unaeted Neisen

Unaeted Neisen i gat 193 Memba Kaontri, we inkludum Yunaeted Stet blong Amerika, Vanuatu, Inglan mo nara kaontri.