Panda hemi wanfala animol weh yumi nosaveh luk lo Vanuatu. kala blong hem hemi black mo waet bat hemi rawn and hemi fatfat olwei nomo mo bae u saveh finem lo ples weh hemi kolkol oltaem. Hemi naes tumas mo hemi stap silip nomo long ol tree.

Ailuropoda melanoleuca (Panda géant) - 445