Port Vila
Kaontri: Vanuatu
Eria: 23,6 km²
Populaesen: 44 039 pipol

Port Vila, o jes Vila, hem i kapital blong Vanuatu. Hem i stap long Efate aelan. Gavman blong Vanuatu i stap long ples ia mo hed blong stet blong kaontri ia i stap long ples ia tu.

Populaesen blong Port Vila

jenisim hem
1999 2009 2016
29,356 44,039 51,437

Ol risos long Internet

jenisim hem