Prem Tinsulanonda

Prem Tinsulanonda (boen 1920) i praem minista blong Thailand.

Prem Tinsulanonda