Sanma hem i provens blong Vanuatu.

Sanma (Vanuatu).png

Populaesen blong SanmaEdit

Populaesen blong provens ia i stap araon 45,860.

Populaesen blong Sanma
2000 2009
32,340 45,860


Provens blong Vanuatu
Malampa | Penama | Sanma | Shefa | Tafea | Torba