Ripablik blong Saot Afrika
Kaptel: Pretoria, Cape Town, Bloemfontein
Gavman:
Hed blong Stet: Cyril Ramaphosa
Praem minista: David Mabuza
Lanwis: Inglis, Afrikaans, Zulu, Suasi, Xhosa, Ndebele, Venda.
Eria: 1 221 037
Populaesen: 57 725 600 (2018)


Saot Afrika i kaontri long Afrika wit 58.56 milian pipol.