Gustav Mahler

Gustav Mahler (boen Kalischt (tede nem blong em Kalište), Bohemia, 7 Julae 1860; bin dae long Vienna, 18 Mei 1911) em i bin wan man blong miusik blong Austria.

Gustav Mahler