Islam i wan rilijin. I gat fulup man long Esia mo Afrika we oli Muslim. Muslim meanem se man blong Islam. Man we hemi bin mekem Islam, nem blong hem Muhammed.

Salah