Kapitol

Kapitol blong kaontri i taon we i gat gavman blong hem. Exsampol, kapitol blong Vanuatu i Port Vila mo kapital blong Ostrelia i Canberra.

Port Vila